Seznam igralcev po ekipah (zima 2014-2015)  - 2. LIGA
EKIPA : PSS PTUJ EKIPA: TK SKORBA
število ime in priimek telefonska število ime in priimek telefonska
vodja Aleš Belšak 031-659-546 vodja Mohorko Franc 041-403-717
2 Robert Čajič   2 Franc Žitnik  
3 Igor Vamberger   3 Miran Ules  
4 Peter Čeh   4 Viktor Berlak  
5 Ivo Pufič   5  Emil Zebec  
6     6  Franc Hazimali 041-954-922
             
EKIPA :  EKIPA: TK SKORBA GAD
število ime in priimek telefonska število ime in priimek telefonska
vodja     vodja Martin Šlamberger 041- 847- 994
2     2 Nejc Ogrinc  
3     3 Edo Dobnik  
4     4 Albin Intihar  
5     5 Leon Šuntner  
6     6 Blaž Slaček  
7     7 Marko Drobnič  
             
EKIPA: JABOLKA JUHART EKIPA: DURAS PROJEKT
število ime in priimek telefonska število ime in priimek telefonska
vodja Zavrnik Alfi 041-987-920 vodja Primož Ljubec 040-543-101
2 Prislan Drago   2 Boštjan Gavez  
3 Škofič Marjan   3 Robi Majcen  
4 Korošec Boštjan   4 Dušan Kos  
5 Debeljak Mijo   5 Matjaž Šteger  
6 Juhart Branko   6 Ivo Mazera