REZULTATI POSAMEZNIH IGER 2. LIGA - ZIMA 2009/2010
     
1.krog        
domača ekipa gostujoča ekipa igre gemi    
TK GORIŠNICA OPEL HVALEC 3 0 27 1 Škofič Hvalec 9 0   Žnidarič Kmetec  9 1   Škofič - Žnidarič Krivec - Šmigoc 9 0
TK SKORBA GAD TK ŠTRAF 1 2 24 20 Šlamberger Cajnkar 8 9   Intihar Korošec B. 7 9   Vindiš - Mohorko Janžekovič - Gomilšek 9 2
TK SKORBA ENIGMA 3 0 27 8 Hazimali Korošec A. 9 1   Zebec Pravdič 9 2   Hazimali - Berlak Pravdič – Korošec A. 9 5
             
2.krog        
domača ekipa gostujoča ekipa igre gemi    
OPEL HVALEC TK SKORBA GAD 1 2 12 24 Krivec Dobnik 1 9   Šmigoc Šlamberger 2 9   Krivec-Hvalec Vindiš-Mohorko 9 6
TK ŠTRAF TK SKORBA 1 2 16 26 Janžekovič Žitnik 3 9   Gomilšek Ules 4 9   Korošec-Cajnkar Ules-Hazimali 9 8
ENIGMA TK GORIŠNICA 1 2 12 20 Šebela Žnidarič 9 2   Korpič Škofič 1 9   Pravdic-Šebela Žnidarič-Škofič 2 9
               
3.krog          
domača ekipa gostujoča ekipa igre gemi      
TK GORIŠNICA TK SKORBA GAD 3 0 27 10 Škofič Intihar 9 4   Očko Šlamberger 9 1   Žnidarič-Očko Ogrinc-Dobnik 9 5
OPEL HVALEC TK SKORBA 1 2 13 22 Krivec Ules 3 9   Kmetec Zebec 9 4   Hvalec-Šmigoc Hazimali-Berlak 1 9
ENIGMA TK ŠTRAF 1 2 14 21 Šebela Korošec 9 3   Korpič Cajnkar 1 9   Pravdič-Korošec Cajnjkar-Janžekovič 4 9
               
4.krog          
domača ekipa gostujoča ekipa igre gemi      
TK ŠTRAF TK GORIŠNICA 1 2 10 25 Cajnkar Žnidarič 9 7   Gomilšek Škofič 1 9   Korošec-Janžekovič Žnidarič-Škofič 0 9
OPEL HVALEC ENIGMA 0 3 13 24 Kmetec Korošec 7 9   Hvalec Šebela 4 9   Krivec-Kmetec Šebela-Korošec 2 6
TK SKORBA GAD TK SKORBA 0 3 14 27 Intihar Ules 5 9   Šlamberger Žitnik 2 9   Vindiš-Mohorko Hazimali-Berlak 7 9
               
5.krog          
domača ekipa gostujoča ekipa igre gemi      
TK SKORBA TK GORIŠNICA 1 2 21 24 Žitnik Očko 7 9   Hazimali Žnidarič 5 9   Hazimali-Žitnik Žnidarič-Očko 9 6
TK ŠTRAF OPEL HVALEC 2 1 19 16 Korošec B Krivec 9 5   Gomilšek Kmetec 1 9   Cajnkar-Korošec Kmetec-Hvalec  9 2
TK SKORBA GAD ENIGMA 1 2 20 23 Intihar Šebela 4 9   Šlamberger Pravdič 9 5   Vindiš-Šlamberger Šebela-Korošec A. 7 9
             
6.krog        
domača ekipa gostujoča ekipa igre gemi      
OPEL HVALEC TK GORIŠNICA 0 3 6 27 Šmigoc Žnidarič 1 9   Kmetec Škofič 5 9   Šmigoc-Kmetec Žnidarič-Škofič 0 9
ENIGMA TK SKORBA 1 2 17 21 Šebela Zebec 9 3   Korošec A. Žitnik 4 9   Šebela-Korošec Žitnik-Berlak 4 9
TK ŠTRAF TK SKORBA GAD 0 3 11 27 Gomilšek Šlamberger 0 9   Korošec B. Intihar 8 9   Gomilšek-Korošec B. Dobnik-Šlamberger 3 9
               
7.krog        
domača ekipa gostujoča ekipa igre gemi      
TK SKORBA GAD OPEL HVALEC 2 1 23 12 Intihar Kmetec 5 9   Janžekovič Krivec 9 0   Dobnik-Ogrinc Kmetec-Šmigoc 9 3
TK SKORBA TK ŠTRAF 3 0 27 15 Žitnik Cajnkar 9 5   Ules Janžekovič 9 6   Hazimali-Žitnik Cajnkar-Korošec 9 4
TK GORIŠNICA ENIGMA 3 0 27 8 Škofič Šebela 9 1   Simonič Pravdič 9 3   Žnidarič-Škofič Pravdič-Korošec 9 4
               
8.krog        
domača ekipa gostujoča ekipa igre gemi        
TK SKORBA GAD TK GORIŠNICA 0 3 14 27 Janžekovič Škofič 5 9   Dobnik Žnidarič 3 9   Dobnik-Ogrinc Škofič-Žnidarič 6 9
TK SKORBA OPEL HVALEC 2 1 26 13 Ules Kmetec 9 3   Hazimali Krivec 9 1   Hazimali-Berlak Kmetec-Krivec 8 9
TK ŠTRAF ENIGMA 1 2 19 21 Cajnkar Cunk 9 3   Korošec B. Korošec A. 4 9   Korošec B-Janžekovič Cunk-Korošec A. 6 9
                 
9.krog        
domača ekipa gostujoča ekipa igre gemi      
TK GORIŠNICA TK ŠTRAF 3 0 27 0 Škofič   9 0   Žnidarič   9 0   Očko-Žnidarič   9 0
ENIGMA OPEL HVALEC 3 0 27 19 Korošec Krivec 9 7   Šebela Kmetec 9 8   Šebela-Korošec Krivec-Kmetec 9 4
TK SKORBA TK SKORBA GAD 3 0 27 17 Ules Šlamberger 9 6   Zebec Intihar 9 5   Hazimali-Berlak Ogrinc-Šlamberger 9 6
               
10.krog        
domača ekipa gostujoča ekipa igre gemi      
TK GORIŠNICA TK SKORBA 1 2 18 20 Škofič Hazimali 9 2   Žnidarič Žitnik 6 9   Žnidarič-Škofič Žitnik-Hazimali 3 9
ENIGMA TK SKORBA GAD 1 2 19 25 Šebela Janžekovič 9 7   Korošec A. šlamberger 4 9   Šebela-Korošec Ogrinc-Dobnik 6 9
OPEL HVALEC TK ŠTRAF 0 3 8 27 Hvalec Cajnkar 1 9   Krivec Korošec B. 6 9   Hvalec-Krivec Cajnkar-Korošec 1 9